۳۵%
زیست یازدهم

زیست یازدهم

کد : 20180003-1002کتاب‌هاي دوردور با ويژگي تسريع در مطالعه دانش‌آموز و تأکيد بر خط به خط کتاب درسي تدوين شده. در اين کتاب‌ها به تمامي نکات ساده، مهم و ترکيبي توجه شده تا دانش‌آموز هيچ مفهومي از کتاب درسي را از قلم نياندازد.پس از مطالعه کتاب دور دور دانش آموز مي‌تواند اين اطمينان را داشته باشد که به زير و بر تمام نکات کتاب خود را ديده و با مرور به خاطر سپرده است. ممطالعه اين کتاب آمادگي دانش‌آموزان در کسب نمره‌عالي از امتحانات مدرسه‌اي و مخصوصاً تست‌ها و آزمون‌ها بالا مي‌برد.در کتاب زيست دوردور هم پيشروي منطبق با خط به خط مطالب کتاب درسي مي‌باشد. به تمامي فعاليت‌هاي کتاب درسي پاسخ داده شده است. سؤالات مفهومي با رعايت چارچوب نظام جديد مطرح شده و تمامي تصاوير بررسي شده است. اميدواريم از خواندن اين کتاب لذت ببري


فعلا موجود نیست

 مولف :مديا ميرزایی
تعداد صفحات:
سال چاپ: ۱۳۹۷

ISBN: 978 - 600 - 5691 - 43953 - 84