۱۰%

جمع بندی علوم اجتماعی کنکور


درسنامه جامع و نموداری و بررسی کتاب جامعه شناسی سال دوم، سوم و علوم اجتماعی سال چهارم
دسته بندی مطالب مطرح در کنکور سراسری
ارائه 5 آزمون های جامع برای جمع بندی
مرجع کامل برای دوره علوم اجتماعی در مدت 24 ساعت مفید
قیمت پشت جلد: ۱۲۰۰۰ تومان
 • ۱۲۰۰ تومان تخفیف

  قیمت با تخفیف : ۱۰۸۰۰ تومان     مولف :علی نوری
  تعداد صفحات: 280
  سال چاپ: 1396

  ISBN: 978 - 600 - 5691 - 48456 - 46