۱۰%

جمع بندی جغرافیا کنکور


درسنامه جامع و نموداری و بررسی جغرافیای سال دوم،سوم و چهارم
دسته بندی منظم و دقیق مطالب مطرح در کنکور سراسری
ارائه ی تست های متنوع و آزمون های جامع برای جمع بندی
مرجع کامل برای دوره جغرافیا در مدت 24 ساعت مفید
قیمت پشت جلد: ۱۴۰۰۰ تومان
 • ۱۴۰۰ تومان تخفیف

  قیمت با تخفیف : ۱۲۶۰۰ تومان     مولف :بهروز یحیی
  تعداد صفحات: 304
  سال چاپ: 1397

  ISBN: 978 - 600 - 5691 - 61676 - 59