۱۰%

فیزیک 3 تست (ویژه ریاضی)


جامع ترین بانک تست های آموزشی طبقه بندی شده

درسنامه هایی برای مرور مطالب کتاب و نکات مهم کنکور همراه با مثال های حل شده

در برگیرنده بیش از 1400 تست

پاسخ های کاملا تشریحی برای تک تک پرسش ها

چینش آموزشی تست ها از ساده به سخت

تست های تکمیلی در انتهای هر فصل مولف : ابراهیم بازقندی - رضا محمد خانلو

تعداد صفحات: ۵۶۰

سال چاپ: ۱۳۹۶

ISBN: 978 - 600 - 5691 - 79551 - 95