۱۰%

موج آزمون شیمی پیش دانشگاهی + آزمون های جامع


35 آزمون تألیفی 20سؤالی از شیمی پیش‌دانشگاهی به سبک کنکورهای جدید 14 آزمون جامع تألیفی 35 سؤالی، مطابق با سرفصل کنکور سراسری 6 آزمون با موضوع خاص، ویژه دوران جمع‌بندی (حفظیات، شکل‌ها، سؤالات شمارشی و سؤال‌های محاسباتی) خلاصه نکات مهم فصل‌های شیمی پیش‌دانشگاهی، در ابتدای هر فصل جدول آمار سؤالات کنکور هر فصل به همراه زمان پیشنهادی مناسب، در ابتدای هر آزمون پاسخ‌های تشریحی و استاندارد، به همراه ارایه نکات کلیدی مولف : مسعود جعفری

تعداد صفحات:  ۶۱۹

سال چاپ: ۱۳۹۷

ISBN: 978 - 600 - 5691 - 53729 - 3