۱۰%

رياضيات تجربی جامع كنكور


شامل 7 کتاب: ریاضی 1 ، ریاضی 2 ، ریاضی 3 ، هندسه 1 ، آمار و مدلسازی ، ریاضی عمومی 1 و 2 آموزش تمام نکات 7 کتاب همراه با تست های نمونه به طور کامل آزمون های تستی تفکیک شده در آخر هر فصل همراه با پاسخ تشریحی شامل بیش از 4800 تست نمونه و طبقه بندی شده شامل کلیه تست های کنکور از سال 78 تا 96 شامل کلیه تست های کنکورهای سراسری خارج از کشور از سال 84 تا 96 مولفان : منصور سعیدی ، محمدرضا میرجلیلی

تعداد صفحات: 896

تاریخ چاپ: 1396

ISBN: 978 - 600 - 5691 - 33746 - 80