۱۰%
کتاب موضوعی تصویرنامه‌ی زیست کنکور

کتاب موضوعی تصویرنامه‌ی زیست کنکور

کد : 20180004-002

بررسی تمام تصویر کتاب های درسی سال دوم ، سوم و چهارم دبیرستان طرح تست به همراه پاسخ تشریحی از تمام تصاویر کتاب درسی شامل تمامی سوالات تصویری کنکورهای 86 تا 96 آزمونک های کوتاه از هر فصل کتاب درسی سه آزمون جامع تصویری به همراه جاندارنامه ی تصویری راهنمای حل تست های تصویری کنکور نگاهی اجمالی به تیپ بندی سوالات کنکور سراسری در سال های اخیر نشان می دهد که تعداد و میزان سختی پرسش های تصویر محور کنکور، افزایش قابل توجهی داشته است. این موضوع آشکارا اهمیت وقت گذاری بیشتر و بهتر داوطلبان را به روی نکات مفهومی و ترکیبی تصاویر کتاب درسی نشان می دهد. در نمودار زیر تعداد پرسش های تصویر محور کنکور سراسری در سال های اخیر را مشاهده می نمایید.


فعلا موجود نیست

 مولف : سجاد احمدی

تعداد صفحات: ۵۲۰

تاریخ چاپ: ۱۳۹۶

ISBN: 978 - 600 - 5691 - 5653 - 81