۱۰%
کتاب زمین شناسی جامع کنکور

کتاب زمین شناسی جامع کنکور

کد : 20180004-003

منطبق بر آخرین تغییرات کتاب های درسی در سال جدید کامل ترین بانک تست موجود شامل بیش از 1800 تست از دو کتاب زمین شناسی سال سوم و علوم زمین سال چهارم ارائه ی مباحث اصلی و پایه ای هر فصل به صورت نمودارهای درختی درسنامه‌ی کامل و جامع به همراه سازماندهی مباحث هر فصل چینش مناسب تست های هر فصل با شیب آسان به سخت و آموزش محور مجموعه ی کاملی از پرسش های چهارگزینه ای تالیفی ، سنجش و سراسری داخل و خارج کشور پاسخنامه ی تشریحی جامع و کامل و بررسی تک تک گزینه ها در تست های مهم و تلفیقی .


فعلا موجود نیست

 مولف : روزبه اسحاقیان

تعداد صفحات: ۳۵۶

نوبت چاپ: ۱۴

*کارکرده

ISBN: 978 - 600 - 5691 - 91711 - 15