۱۰%

کتاب زمین شناسی جامع کنکور


منطبق بر آخرین تغییرات کتاب های درسی در سال جدید کامل ترین بانک تست موجود شامل بیش از 1800 تست از دو کتاب زمین شناسی سال سوم و علوم زمین سال چهارم ارائه ی مباحث اصلی و پایه ای هر فصل به صورت نمودارهای درختی درسنامه‌ی کامل و جامع به همراه سازماندهی مباحث هر فصل چینش مناسب تست های هر فصل با شیب آسان به سخت و آموزش محور مجموعه ی کاملی از پرسش های چهارگزینه ای تالیفی ، سنجش و سراسری داخل و خارج کشور پاسخنامه ی تشریحی جامع و کامل و بررسی تک تک گزینه ها در تست های مهم و تلفیقی . مولف : روزبه اسحاقیان

تعداد صفحات: ۳۵۶

نوبت چاپ: ۱۴

*کارکرده

ISBN: 978 - 600 - 5691 - 91711 - 15