۱۰%
کتاب مفاهیم و قرابت‌های معنایی ادبیات کنکور

کتاب مفاهیم و قرابت‌های معنایی ادبیات کنکور

کد : 20180004-006

در بردارنده ی تمامی مفاهیم کتاب های ادبیات 4،3،2 و زبان فارسی 3 آموزش مفاهیم کلی و موضوعی تکمیلی بررسی تناسب های سطر به سطر کتاب های درسی دارای حدود چهار هزار بیت متناسب مفهومی کتابی و فراکتابی به همراه 1000 تست برگزیده ی سراسری و تالیفی آموزش نحوه ی درست خوانی و پاسخ گویی به تست های مفهومی

قیمت پشت جلد: ۱۶۰۰۰ تومان
 • ۱۶۰۰ تومان تخفیف

  قیمت با تخفیف : ۱۴۴۰۰ تومان     مولفان : رضا اسماعیلی

  تعداد صفحات: ۴۰۴

  تاریخ چاپ: ۱۳۹۶

  ISBN: 978 - 600 - 5691 - 44385 - 25