۱۰%

کتاب 360درجه‌ی زبان و ادبیات‌فارسی4


جامع ترین مرجع آموزشی کتاب زبان و ادبیات فارسی چهارم
دربرگیرنده معنی و مفهوم تمام ابیات و متون نثر
شامل معنای واژگان و ارایه های ادبی و نکته های دستور تاریخی تمام متون نظم و نثر
ارائه شواهد مثالی برای تناسب های معنایی
ارائه مهم ترین واژه های املایی و معنایی هر درس در پایان دروس
در بر گیرنده سوالات آزمونهای کنکور سراسری و آزمایشی سنجش از سال 1380تا 1395
برای سوالات تستی سراسری و آزمایشی سنجش
جمع بندی مطالب مربوط به بخش تاریخ ادبیات با استفاده از بخش اعلام کتاب
ضمیمه 1: نمونه سوالات امتحانی سه سال اخیر
ضمیمه 2: فهرست الفبایی کل واژه های کتاب
ضمیمه 3: آموزش تمام آرایه های ادبی دوره دبیرستان
قیمت پشت جلد: ۲۳۰۰۰ تومان
 • ۲۳۰۰ تومان تخفیف

  قیمت با تخفیف : ۲۰۷۰۰ تومان     مولف :
  تعداد صفحات: 543
  سال چاپ: ۱۳۹۶

  ISBN: 978 - 600 - 5691 - 69317 - 5